featured project

Future Networking Laboratory

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật mạng tương lai là một PTN mở với các lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào các chủ đề nóng về dịch vụ mạng và mạng. Phòng thí nghiệm có sự hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và các đối tác công nghiệp, như Viện Fraunhofer FOKUS, Đại học Kỹ thuật Berlin, Đại học Wuerzburg, Đại học Leibniz của Hannover, Đại học Trento, Đại học Vrije Đại học Brussel, Samsung R & D, v.v

Xem thêm

featured project

INTEGRATED CIRCUITS DESIGN LABORATORY

IC Design Lab hoạt động trong lĩnh vực thiết kế IC số và tương tự. Chúng tôi làm thiết kế và kiểm định IC số và tương tự trong hệ thống truyền thông và đa phương tiện, từ ứng dụng thực tế tới nghiên cứu đánh giá việc thực hiện hiệu quả trên các nền tảng phần cứng khác nhau (ASIC, FPGA, DSPs, ASIPs) về hiệu năng và tiêu thụ năng lượng.

Xem thêm

featured project

SIGNAL & INFORMATION PROCESSING LABORATORY

Phòng thí nghiệm xử lý thông tin và tín hiệu (SIP-LAB) được thành lập vào tháng 8 năm 2009. Mục tiêu chính của nó là thúc đẩy SIP-LAB vươn lên đẳng cấp thế giới. Để đạt được mục tiêu, SIP-LAB tập trung vào cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong các lĩnh vực cụ thể của Điện tử và Viễn thông, tức là thông tin, tín hiệu, và hệ thống điện tử và điều khiển.

Xem thêm

featured project

BIOMEDICAL ENGINEERING LABORATORY

Hiện tại có 17 nhân viên gồm 1 GS, 10 TS. và 6 Th.S. Phòng thí nghiệm kỹ thuật y sinh (Biomedical Engineering LAB) đang tập trung vào các xu hướng nóng trong Kỹ thuật y sinh như: dụng cụ y sinh, hình ảnh y sinh, phân tích sinh học, y học hạt nhân, hệ thống thông tin y tế, điện ảnh và các chủ đề liên quan khác

Xem thêm

featured project

Microwave and Photonics Laboratory

Phòng thí nghiệm tần số vô tuyến (RFLAB) tập trung vào việc thiết kế, phân tích và thực hiện các mạch siêu cao tần, các thành phần, hệ thống phụ và các ứng dụng. Nghiên cứu cho ăng-ten; điện từ; truyền lan; hệ thống truyền siêu cao tần chủ động và thụ động; anten mảng pha, tích hợp hệ thống các công nghệ truyền thông di động / không dây tiên tiến cũng như các công nghệ cho radar.

Xem thêm

featured project

AEROSPACE ELECTRONICS LABORATORY

Phòng thí nghiệm Điện tử Hàng Không (ASELAB) nghiên cứu điện tử và thông tin hàng không, định vị dẫn đường, cảm biến từ xa, robot, ăng ten, công nghệ vệ tinh.

Xem thêm

featured project

EMBEDDED SYSTEM & RECONFIGURABLE COMPUTING LABORATORY

Phòng thí nghiệm "Hệ thống nhúng và điện toán có thể cấu hình lại" tập trung vào cả hai khía cạnh phần cứng và phần mềm trong thiết kế hệ thống nhúng và tính toán có thể cấu hình lại.

Xem thêm

featured project

Wireless Communications Laboratory

Phòng thí nghiệm thông tin di động tập trung chủ yếu vào truyền thông không dây băng rộng, OFDM, MIMO, mã hóa kênh, 4G-LTE, mạng ad-hoc, ... Phòng thí nghiệm có hợp tác quốc tế với một số trường đại học khác như Đại học Hannover, Đại học Quốc tế Bremen; Đại học Klagenfurt; Đại học Agder; Đại học Sungkyunkwan.

Xem thêm