Địa Chỉ

Viện Điện Tử - Viễn Thông - Văn phòng viện: Phòng 405 - C9, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số Điện Thoại

(84) 43 8692242

Email

set-office@hust.edu.vn

Góp ý và phản hồi